Új Open Access megállapodások

Open Access megállapodás az Oxford University Press kiadóval

Mostantól az EISZ tagintézményeinek is lehetőségük van nyílt hozzáférésű publikálásra az Oxford University Press folyóirataiban. Az új Read & Publish megállapodás értelmében a kutatók további költségek nélkül tudják megjelentetni közleményeiket az Oxford folyóirataiban.

A megállapodás fedezi a közzétételi költségeket (APC-k) a tizennyolc résztvevő intézmény valamelyikénél affiliációval rendelkező levelező szerzők számára, akik az intézményük által előfizetett folyóiratokban szeretnének publikálni. A cikkek a CC-BY, CC-BY-NC és CC-BY-NC-ND licencek alatt jelennek meg.

A konzorciumban résztvevő intézmények a következők:

 1. Bölcsészettudományi Kutatóközpont
 2. Budapesti Corvinus Egyetem
 3. Debreceni Egyetem
 4. Eötvös Loránd Tudományegyetem
 5. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
 6. Károli Gáspár Református Egyetem
 7. Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
 8. MTA Könyvtár és Információs Központ
 9. Nemzeti Közszolgálati Egyetem
 10. Országos Bírósági Hivatal
 11. Országos Idegennyelvű Könyvtár
 12. Országos Széchényi Könyvtár
 13. Országgyűlés Hivatala
 14. Pannon Egyetem
 15. Pázmány Péter Katolikus Egyetem
 16. Semmelweis Egyetem
 17. Szegedi Tudományegyetem
 18. Társadalomtudományi Kutatóközpont

Az Oxford University Press kiadóról

oup 2

Az 1586-ban alapított Oxford University Press a világ legnagyobb egyetemi kiadója, 70 nyelven és 190 országban teszi közzé kiadványait. Az Oxfordi Egyetem célkitűzéseivel összhangban arra törekszik, hogy kiadói tevékenysége révén világszerte támogassa a kiemelkedő színvonalú tudományos kutatásokat és az oktatást. Elektronikus folyóirat-adatbázisa elsősorban bölcsészettudományi területen kiemelkedő, de a társadalom-, jog-, orvos- és természettudományok is képviselve vannak benne. A kiadó több mint 100 éves folyóirat-kiadási tevékenységének köszönhetően napjainkra már több mint 450 elismert, gyakran idézett, lektorált folyóiratot jelentet meg önállóan vagy tudományos társaságokkal együttműködve, és folyóiratainak 80%-a rendelkezik impakt faktorral.
Az Oxford University Press küldetésének tekinti, hogy elősegítse a magas színvonalú kutatások minél szélesebb körű terjesztését, ennek érdekében mind a Green, mind a Gold nyílt hozzáférésű publikálást támogatja. Az Oxford University Press 2004 óta publikál open access tartalmakat, és szinte minden folyóiratában kínál open access publikálási lehetőséget.

Az EISZ-ről

eisz logo kk

Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program 250 hazai és határainkon túli magyar intézmény számára nyújt hozzáférést több mint 80 online adatbázishoz. A nemzeti program az MTA Könyvtár és Információs Központ szervezeti keretei között működik, a költségvetést a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal biztosítja. További információk: http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/