Hírek

Az EISZ által nemzeti licenc keretében megkötött átmeneti Open Access szerződések követelményeiről

Az EISZ Programtanácsa, a tagintézmények érdekképviseleti és az MTA elnökének döntéselőkészítő testülete, a 2018. december 14-i ülésén a nemzeti licenc szerződések vonatkozásában az alábbi határozatot hozta:

Preambulum

Az átmeneti megállapodások lényege, hogy egy szerződésen belül kezelik az előfizetési díjakat és a nyílt hozzáférésű tudományos közlemények (OA publikációk) közlési díjait (APC). A közpénzekkel való takarékos és minél hatékonyabb gazdálkodás érdekében ez a szerződéses modell lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben az egyes kiadók folyóirataiban növekszik a nyílt hozzáférésű tartalom aránya, az az előfizetési díjak csökkenését eredményezi: így a nemzeti licenc szerződések éves díjainak változása a magyar tudományos kibocsátás alakulását követi.

Az átmeneti szerződések követelményei

  1. Az Open Access-re való áttérésnek a jelenleg előfizetésekre fordított díjak csökkenését kell eredményezniük. Az átmeneti szerződéseknek a kizárólag a tudományos kibocsátáson alapuló modellre való áttérést kell megvalósítaniuk.
  2. Az EISZ tagintézményeknél affiliációval rendelkező szerzők egyes kiadóknál megjelent cikkei a megjelenés pillanatától kezdve nyíltan elérhetővé kell, hogy váljanak.
  3. A cikkek a Creative Commons CC-BY licenc alatt jelenjenek meg.
  4. A tudományos közlemények publikálása során a kiadói munkafolyamatoknak követniük kell az Efficiency and Standards in Article Charges (ESAC) kezdeményezés által megfogalmazott irányelveket, különös tekintettel a cikkek metaadatainak a Crossref rendszerben történő pontos regisztrációjára és a szerzők szabványos azonosítására.
  5. A magyar törvényi előírásoknak megfelelően az EISZ szerződéseinek minden eleme átlátható és nyilvános módon elérhető.
  6. Az átmeneti szerződések keretében az előfizetett tartalmakhoz biztosítani kell az örökös hozzáférés és az archiválás lehetőségét.

Állásfoglalás

Az EISZ Programtanácsa határozottan támogatja, hogy az EISZ a jövőben kizárólag olyan folyóirat-előfizetési szerződéseket kössön, amelyek megfelelnek a fenti elvárásoknak.

Az EISZ Programtanácsa határozottan támogatja az együttműködést a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel az Open Access-re való áttérés legrövidebb és leghatékonyabb biztosítása érdekében.

Budapest, 2018. december 14.

Prof. Monok István
az EISZ Programtanács elnöke